CURSAL WELFARE

TWORZENIE KOMFORTU W FIRMIE JAKO ŚWIADOMY WYBÓR

Nie tylko praca, Cursal jest firmą dbającą o Welfare/Komfort swoich pracowników

Współczesne czasy wymagają od nas pracowników wielkiej odporności i ducha szybkiej adaptacji.

Doskonale wiemy jaki wpływ ma usatysfakcjonowanie pracowników na jakość i produktywność pracy oraz, że decyduje o niej również równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Z tego powodu rodzina Curtolo udostępniła swoim pracownikom innowacyjną politykę i narzędzia (dostępne za pośrednictwem platformy internetowej) w celu stworzenia:

– lepszego środowiska pracy, uwzględniającego rozwój kapitału ludzkiego i wzrost poczucia przynależności

–  wzrostu dobrobytu osobistego i rodzinnego

Dzielimy się z wami momentem, w których Dyrektor Generalny Giuseppe Curtolo, wspierany przez konsultanta, ilustruje pracownikom inicjatywę Welfare firmy Cursal

SAN FIOR - TV - ITALY
Telefon: +39.0438.400963
Fax: +39.0438.401851
Email: info@cursal.com

  • hr
  • ru
  • pl
  • de
  • pt-br
  • es
  • fr
  • en
  • it