Category Archives: PODAJNIKI – URZĄDZENIA WYŁADUNKOWE

wszystkie proste ruchy i działania mogą być wykonywane automatycznie przy użyciu rozwiązań, których koszt amortyzuje się w ograniczonym czasie

SYSTEMY AUTOMATYZACJI CURSAL INTEGRUJĄ SIĘ DOSKONALE Z RÓŻNYMI RODZAJAMI PILAREK, BY STWORZYĆ CYKLE CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNE.
Idealne rozwiązanie, by zoptymalizować cały proces produkcyjny obniżając koszty pracy.
Ładowanie desek, wcześniej manualnie z przestojami i bardzo wolnymi etapami, staje się ciągłe, z korzyścią nietylko pilarek, ale wszystkich maszyn w linii.

CURSAL od lat opracował serię dedykowanych pilarek, które na linii produkcyjnej, tną na wsześniej wyznaczony wymiar odpady usuwając je automatycznie do pojemników lub wysyłając je do rozdrabniarki.
Są to linie profesjonalne stworzone, by wytrzymać ekstremalne użycie i przewidują, że kawałki:
będą ładowane „spadając“ bez niszczenia taśm
będą ułożone luzem bez konieczności zwracania uwagi (pilarka standardowa zablokowałaby się w kilka minut pracując w wyżej opisanych warunkach).
Wyłącznie do załadunku/rozładunku pilarek Cursal